Project
afgesloten

Ervaringen en wensen met betrekking tot vernieuwingen in de ontwikkeling en implementatie van multidisciplinaire richtlijnen

De huidige gang van zaken bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling is (te) complex en tijdrovend en de toepassing van die richtlijnen laat te wensen over. Dit project moet inzicht geven in kansrijke vernieuwingen op dit terrein.
1. Wat zijn succes- en faalfactoren bij de ontwikkeling en implementatie van multidisciplinaire richtlijnen in de (inter)nationale literatuur?
2. Welke positieve en negatieve ervaringen hebben de betrokken partijen in Nederland opgedaan met de ontwikkeling en implementatie van multidisciplinaire richtlijnen?
3. Wat zijn de wensen van beoogde gebruikers ten aanzien van vernieuwing en verbreding van een multidisciplinair richtlijnenbeleid?
De vragen worden beantwoord via literatuurstudie en via interviews met kennisinstituten en gebruikers.
De resultaten worden gerapporteerd in een onderzoeksrapport en in een artikel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - KKCZ prgramma