Project
afgesloten

Ervaringen van praktijkondersteuners met de zorg voor thuiswonende mensen anno 2017

Door de Hervorming Langdurige Zorg is het beleid rondom de zorg voor thuiswonende mensen veranderd. Dit onderzoek, dat onderdeel is van een brede evaluatiestudie van de HLZ, kijkt naar de ervaringen van praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken.

Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in:
(1) ervaringen van praktijkondersteuners met samenwerking en afstemming van zorg met andere professionals
(2) de rol van praktijkondersteuners bij de toegang tot zorg en ondersteuning.

Om hier inzicht in te krijgen voeren we secundaire analyses uit op bestaande enquêtedata over cliëntgebonden samenwerking met andere organisaties. Ter verdieping en aanvulling voeren we twee online focusgroepen uit met praktijkondersteuners.

De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een digitaal rapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Sociaal en Cultureel Planbureau