Project
afgesloten

Ervaringen van wijkverpleegkundigen met wijkverpleegkundige zorg anno 2016

Door de Hervorming Langdurige Zorg is het beleid rondom de wijkverpleging veranderd. Dit onderzoek, dat onderdeel is van een brede evaluatiestudie van de HLZ, kijkt naar de ervaringen van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg.

1. Komen mensen die verpleging of verzorging nodig hebben terecht bij een wijkverpleegkundige?
2. Met welke hulpvraag komen mensen bij de wijkverpleegkundige en wat gebeurt daarmee?
3. Is er sprake van voldoende afstemming tussen alle betrokkenen?
4. Wat merken de wijkverpleegkundigen van zorgvernieuwing?

Een literatuurstudie, kwalitatieve focusgroepen en vragenlijstonderzoek onder zorgverleners.
De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een rapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Sociaal Cultureel Planbureau