Project
afgesloten

Europese matrix van management van Chronische Ziekten

Verwijzend naar het toenemend belang dat in eigen land en in de omringende landen gehecht wordt aan de ontwikkeling van de eerstelijnsgezondheidszorg en verwijzend naar de elementen die hiertoe een oorzakelijk verband betekenen – zoals de demografische evolutie, de toename van de nood aan geïntegreerde zorg voor chronische zieken, de noodzaak aan een gepaste eerste opvang van acute gezondheidsproblemen en het streven naar efficiëntie in de organisatie van de gezondheidszorg – wenst het RIZIV de ontwikkeling van de eerstelijnsgezondheidszorg actief verder op te volgen en wenst hierover op actieve wijze informatie te verzamelen over zorgmodellen in het buitenland en over de concrete implementatie van optimale opvang van gezondheidsproblemen. Om dit te realiseren kan het RIZIV verder participeren aan het “European Forum for Primary Care” (EFPC) waarbij het RIZIV kan beschikken over de meest actuele punctuele informatie over eerstelijnsgezondheidszorg in andere Europese landen zoals bijvoorbeeld de organisatie van geïntegreerde zorgtrajecten. De participatie wordt in dit geval gerealiseerd op basis van een overeenkomst met het EFPC
1. afwerken van de position papers over “Interdisciplinary care”en “Primary Care and the care for elderly”
2. ontwikkelen en vullen van de European Chronic Disease Management Matrix op basis van minimaal 8 landen en 5 gedefinieerde chronische aandoeningen (kanker, COPD, depressie, diabetes & hart- en vaatziekten) plus voor elk land 2 andere niet bij voorbaat gedefinieerde chronische aandoeningen inclusief het realiseren van een eerste set gegevens in het kader van de European Chronic Disease Management Matrix tegen de conferentie rond “Chronic Care” in het kader van het Belgisch voorzitterschap (najaar 2010, niet voor 31 oktober).
3. ontwikkelen van een reflectiedocument: “From chronic disease management to participatory patient management in Europe?
4. meewerken aan de voorbereiding van de conferentie rond Chronic Care in het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap (najaar 2010).
Survey rond Disease Management Programmes in verschillende Europese landen met behulp van de leden van het European Forum for Primary Care
Overzicht van Disease Management programmes in Europa
Dit project wordt gesubsidieerd door
RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Belgie)
In dit project werken we samen met
Universiteit Gent