Project
afgesloten

Europese studie naar de implementatie van het Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020

Het Action Plan on Childhood Obesity heeft als overstijgend doel om de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen en jong volwassenen (0-18 jaar) te keren in de EU, voor 2020.
Dit onderzoek geeft een overzicht van de mate van implementatie van het Action Plan on Childhood Obesity op EU niveau en op nationaal niveau.
Data verzameling geschied via onze contacten in relevante netwerken zoals de WHO Regional Office in Europe en het EPHORT netwerk van NIVEL, EPHA and RIVM. Obesitas prevalentie cijfers worden per land verzameld voor 2010 en 2016, en we doen voorspellingen voor 2020. Daarnaast bekijken we de beleidsinitiatieven en activiteiten die ondernomen of gepland zijn, zoals gedefinieerd volgens het Action Plan.
Het onderzoek leidt tot aanbevelingen voor de periode 2017 tot 2020 van het Action Plan, op EU niveau en op nationaal niveau. Hiermee kunnen de EU lidstaten, de Europese Commissie en bredere belanghebbenden hun activiteiten richten op die gebieden waar tekortkomingen zijn geïdentificeerd bij de implementatie van het Action Plan.
Dit project wordt gesubsidieerd door
CHAFEA (Consumers Health, Agriculture and Food Executive Agency)
In dit project werken we samen met
EPHORT Consortium of NIVEL
RIVM (Jolanda Boer)
EPHA (Nikolai Pushkarev)