Project
afgesloten

Evaluatie invoering zelfmanagementondersteuning en het IZP in de eerste lijn

Zorggroep RCH Midden Brabant wil haar medewerkers beter toerusten voor het geven van zelfmanagementondersteuning en het gebruiken van een individueel zorgplan (IZP) bij de zorg. Daartoe biedt zij een aantal activiteiten aan waaronder extra scholing en een toolbox.
Leiden inspanningen van RCH tot meer draagvlak onder zorgverleners voor zelfmanagementondersteuning, meer gebruik van het IZP en een betere uitkomsten voor patiënten?
Vragenlijst onderzoek onder zorgverleners en patiënten op T0 en een jaar later (T1)
Inzicht in de effecten van zelfmanagement ondersteuning en het gebruik van IZP. Inzicht in bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie van IZP in de praktijk.
Dit project wordt gesubsidieerd door
RCH Midden Brabant