Project
afgesloten

Evaluatie Pharos website ‘huisartsmigrant.nl’

In overleg met de NHG en LVV heeft Stichting Pharos in 2011 een website ontwikkeld waarin alle onderwerpen die relevant zijn in het licht van zorg aan allochtone patiënten aan bod komen. Het doel van de website is om huisartspraktijken toegang te geven tot kennis en praktische informatie over specifieke aspecten van ziekten en behandelingen bij allochtone patiënten.
Het doel van het onderzoek is om de website www.huisarts-migrant.nl te evalueren binnen een jaar nadat deze formeel gelanceerd werd.
Het evaluatieonderzoek gaat via een online vragenlijst bij een representatieve steekproef van huisartsen in stedelijke gebieden, huisartsen voor asielzoekers, huisartsenposten en doktersassistenten onderzoeken of de website daadwerkelijk gebruiksvriendelijk is, of de doelgroep tevreden is over opzet en inhoud en of de website volgens hen een bijdrage levert aan het bieden van adequate zorg aan allochtone patiënten
Evaluatie over gebruiksvriendelijkheid, tevredenheid, toegevoegde waarde website
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Pharos