Project
afgesloten

Evaluatie van SOFI bij inspectiebezoeken in de psychogeriatrische verpleeghuiszorg.

SOFI (Short Observational Framework for Inspection) is een observationeel instrument waarmee het welbevinden van mensen met dementie en de omgang van zorgpersoneel met onbegrepen gedrag van mensen met dementie in kaart kan worden gebracht.
In hoeverre voldoet het gebruik van SOFI aan de verwachtingen van de IGZ en verpleeghuisorganisaties, en welke aanbevelingen kunnen er voor verdere invoering en toepassing gedaan worden?
Deel 1: opstellen evaluatief kader aan de hand van interviews met de IGZ en ontwikkelaars van SOFI.
Deel 2: gegevensverzameling d.m.v. bijwonen bijeenkomsten inspecteurs; analyse inspectierapporten; groepsinterview inspecteurs; interviews en vragenlijstonderzoek zorginstellingen.
Deel 3: Rapportage en aanbevelingen
Aanbevelingen voor eventuele verdere invoering en optimalisatie van het gebruik van SOFI.
Dit project wordt gesubsidieerd door
IGZ