Project
Completed

Evaluation of bill on youth care

Funding
ZonMW
In this project we work together with
Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden
Cultureel Planbureau
Nederlands Jeugdinstituut
Stichting Alexander
drie academische werkplaatsen jeugd