Project
afgesloten

Gecombineerd gebruik van aspirine en maagmedicatie: een studie in het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

Mensen die een cardiovasculair event hebben doorgemaakt, krijgen vaak een lage dosering aspirine (LDASA). Omdat deze middelen gastro-intestinale complicaties kunnen geven, is een deel van deze patiënten geïndiceerd voor een protonpompremmer (PPI).
Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in:
1. de omvang van het gecombineerd gebruik van LDASA met PPI’s;
2. de vraag of deze combinatie voorgeschreven wordt volgens de nieuwste evidence-based adviezen;
3. wat de therapietrouw aan LDASA al dan niet gecombineerd met PPI’s is.
Het onderzoek gebruikt gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Sinds 2001 verzamelt LINH gegevens over ziekteaanbod en behandeling in de huisartspraktijk. Binnen LINH kan het voorschrijven van huisartsen door de tijd gevolgd worden.
Het onderzoek draagt bij aan kennis over het gebruik van medicatie bij mensen met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen. Dit inzicht kan bijdragen aan een verdere optimalisering van de (farmaco)therapie voor deze groep.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Astra Zeneca
In dit project werken we samen met
University of California Los Angeles (UCLA) (dr Martijn van Oijen)