Project
afgesloten

Gezondheidscultuur: Het belang van het concept ‘gezondheidscultuur’ voor vergelijkend onderzoek van gezondheidszorgsystemen

Duur: 2005 - 2008

Bij het zoeken naar verklaringen voor verschillen in gezondheidsuitkomsten ligt op dit moment de nadruk op de structuur van de gezondheidszorgsystemen. Echter hiermee kunnen lang niet alle verschillen afdoende verklaard worden. Zo blijken er bijvoorbeeld grote verschillen te zijn tussen landen in het voorschrijven van antibiotica, die niet verklaard kunnen worden uit kenmerken van de structuur van de gezondheidszorg en evenmin uit het voorkomen van infectiezieketen in de bevolking.

Een aantal auteurs (Helman, 1994; Payer, 1988) hebben gewezen op het belang van cultuur. Hun werk richt zicht echter hetzij op klassieke (antropologische en exotische) cultuurbegrip (Helman) of is even boeiend als anecdotisch (Payer). De aanpak van het cultuurbegrip door Hofstede geeft meer aanknopingspunten voor empirisch, toetsend onderzoek.

1. In hoeverre zijn culturele elementen terug te vinden in de gezondheidszorg
2. Waar schiet structuur te kort en kan cultuur een verklaring bieden.

Aan de hand van de cultuurdimensies van Hofstede proberen we met behulp van gegevens uit internationale databases (OECD health data files, European Social Survey, World Database of Happiness) te bepalen in hoeverre cultuurkenmerken terug te vinden zijn in gezondheidszorgsystemen. Als dit vastgesteld is, willen we kijken in hoeverre cultuur een aanvulling kan zijn op structuur in het verklaren van verschillen in gezondheidszorgsystemen.

Er komen in principe twee wetenschappelijke artikelen, voor elke vraag één. Het streven is ze beide (en tenminste een van beide) aan te bieden in 2007.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL