Project
afgesloten

Gezondheidseffecten van blootstelling aan stroomstootwapens (Tasers)

Duur: april 2019 - september 2019

Doordat politiepersoneel regelmatig moet omgaan met gewelddadige mensen in potentieel gevaarlijke situaties is een passende wapenuitrusting van belang. Ieder wapen brengt risico’s met zich mee voor overtreders, politiemedewerkers, en soms ook voor omstanders. Dat geldt in het bijzonder voor het vuurwapen. De laatste jaren is er veel aandacht voor alternatieve, effectieve, minder dodelijke wetshandhavingswapens zoals stroomstootwapens, pepperspray en wapenstokken. In dit project ligt de focus op het stroomstootwapen ‘Taser’. De Taser is ontwikkeld in de Verenigde Staten en is daar, zoals ook in andere landen, onderdeel van de wapenuitrusting van de politie. Er zijn inmiddels meerdere pilots uitgevoerd met de toepassing van de Taser in de Nederlandse politiepraktijk. In monitoringsverslagen van de politieacademie stonden de mogelijke gezondheidseffecten niet centraal. Het huidige project heeft tot doel om meer inzicht te krijgen in gezondheidsrisico’s op basis van internationale literatuur.

Er wordt een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:
1. Welke studies met voldoende wetenschappelijke kwaliteit zijn in de internationale literatuur beschikbaar over de mogelijke effecten van het gebruik van Tasers op de gezondheid?
2. Wat is de waarschijnlijkheid op een ernstige verwonding, respectievelijk op ernstige complicaties van het geraakt worden door een Taser? Welke risicogroepen zijn daarbij te onderscheiden?
Dit project wordt gesubsidieerd door
WODC