Project
afgesloten

Gezondheidsverkenning gemeente Moerdijk: 2013-2015

De laatste jaren zijn er meerdere incidenten voorgevallen op het industrieterrein Moerdijk (brand, ontploffing, langdurige uitstoot ethyleenoxide) die een potentieel impact kunnen hebben op de gezondheid van omwonenden.

Of er in de omgeving van het industrieterrein Moerdijk andere en/of meer gezondheidsproblemen worden gepresenteerd aan de huisarts, vergeleken met regio’s in Nederland met evenveel, resp. minder chemische industrie in de omgeving.

Er wordt gebruik gemaakt van de elektronische patiëntendossiers (EPDs) van huisartsen in Moerdijk (morbiditeit & medicatievoorschriften) voor de periode 2013 t/m 2015. Er worden ook twee gebieden gekozen die als controle/referentie kunnen dienen.

De onderzoeksresultaten worden eind januari 2017 verwacht.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Gemeente Moerdijk
In dit project werken we samen met
GGD West-Brabant