Project
Start
januari 2020

Gezondheidsverkenning IJmond

De laatste jaren is het industriegebied IJmond regelmatig in het nieuws. De grafietregens van het terrein van Tata Steel roepen bij omwonenden veel vragen op. Zij maken zich zorgen om de gevolgen van deze uitstoot voor hun gezondheid. Bij inventarisatie van vragen en zorgen van bewoners worden acute klachten als hoesten, benauwdheid, zere ogen, etc. regelmatig benoemd. Ook huisartsen uit de omgeving geven aan dit soort klachten (veel) te zien in hun praktijk. Regelmatig is de vraag gesteld of uitstoot van Tata Steel deze klachten kan veroorzaken. Dit zou kunnen komen door fijn stof, of door de aanwezigheid van bepaalde metalen en zwavelhoudende stoffen in de lucht. Tot op heden zijn de aard en prevalenties van acute klachten in de omgeving van Tata Steel niet vastgesteld.

Doel van onderzoek
Dit onderzoek betreft een gezondheidsverkenning van het mogelijke effect van industriegebied in de IJmond.

Methode
Deze studie bestaat uit vier onderdelen, waarbij het Nivel een analyse van de klachtenregistratie van huisartsenpraktijk in de IJmond uitvoert. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Er wordt onderzocht hoe vaak specifieke gezondheidsklachten in meerdere jaren voorkomen, en wat het verloop over de tijd is. Als beschikbare data het toelaten, wordt bekeken of de prevalentie van gezondheidsklachten voor het onderzoeksgebied significant verschilt van andere gebieden in Nederland.

Resultaten
De resultaten worden naar verwachting opgeleverd in de tweede helft van 2020.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Provincie Noord-Holland
In dit project werken we samen met
RIVM, GGD Kennemerland, GGD Amsterdam