Project
Start
juni 2020

Global Influenza Initiative (GII): association between Influenza vaccination and AMR

Antibiotic resistance is an increasing threat to human health globally. Recently, vaccination is acknowledged as an alternative approach to combat antimicrobial resistance (AMR). Immunization can prevent (viral) infections who are (inappropriately) treated with antimicrobial medicines. Vaccines against influenza can reduce antibiotic use in different risk groups. The WHO has mentioned we need to expand and share our knowledge on the impact of vaccines on AMR, therefore we aim to raise attention to influenza vaccination to tackle AMR.

Aim
The aim of the GII study is to develop a Strategic Plan to integrate influenza vaccination into the global AMR discussion.

Methods: We have performed a mixed methods study, including a literature review (systematic literature review, review of public health reports and review of national action plans on AMR) and expert interviews.

Results
We have presented the project at the 7th ESWI Influenza Conference and aim to publish a report and scientific article.


NEDERLANDSE VERTALING:

Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een toenemende bedreiging voor de menselijke gezondheid. Onlangs is vaccinatie erkend als een alternatieve benadering om antimicrobiële resistentie (AMR) te bestrijden. Immunisatie kan (virale) infecties voorkomen die (ongepast) worden behandeld met antimicrobiële geneesmiddelen. Vaccins tegen influenza kunnen het antibioticagebruik bij verschillende risicogroepen verminderen. De WHO heeft gezegd dat we onze kennis over de impact van vaccins op AMR moeten uitbreiden en delen, daarom willen we aandacht vragen voor griepvaccinatie om AMR aan te pakken.

Doel
Het doel van de GII-studie is om een ​​Strategisch Plan te ontwikkelen om griepvaccinatie te integreren in de wereldwijde AMR-discussie.

Methoden
We hebben een studie met gemengde methoden uitgevoerd, waaronder een literatuuronderzoek (systematisch literatuuronderzoek, beoordeling van volksgezondheidsrapporten en beoordeling van nationale actieplannen voor AMR) en interviews met experts.

Resulaten:
We hebben het project gepresenteerd op de 7e ESWI Influenza Conferentie en streven ernaar om een ​​rapport en wetenschappelijk artikel te publiceren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Sanofi Pasteur