Project
afgesloten

Health Services and Policy Monitor (HSPM)

Doel
De Health Systems and Policy Monitor geeft een up-to-date beschrijving van de wijzigingen in het zorgstelsel van een 30-tal landen. Het HSPM netwerk bestaat uit een internationale groep gerenommeerde instituten met veel ervaring in analyses van zorgstelsel en –sturing. Het Nivel verzorgt de bijdrage voor Nederland.

De HSPM faciliteert het vergelijken van zorgstelsels en draagt bij aan de ontwikkeling van zorgstelsels, onder meer door het (evidence based) leren van ervaringen in andere landen.

Verwacht resultaat
Een systematische systeembeschrijving (health system review) van het zorgstelsel, dat voor elk land ongeveer eens in de 5 jaar opgesteld wordt. Relevante wijzigingen in het stelsel na het verschijnen van de health system review worden weergegeven op de website van de HSPM (www.hspm.org)
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nivel, European Observatory on Health Systems and Policies
In dit project werken we samen met
European Observatory on Health Systems and Policies