Project
afgesloten

Health systems review 2015 (HIT)

Voor u ligt een projectplan voor het schrijven van een herziene versie van de Health Systems Review: The Netherlands. Gezien de ontwikkelingen in het zorgstelsel is de vorige versie, die in 2010 uitgekomen is alweer sterk verouderd. Gezien de aandacht voor ons zorgstelsel in het buitenland is een goede en up-to-date beschrijving van ons zorgstelsel van groot belang. De Health Systems Review past in een serie van gestructureerde zorgstelselbeschrijvingen, die uitgegeven wordt door de European Observatory on Health Systems and Policies. Op dit moment zijn er ongeveer 60 van deze beschrijvingen, op land- of indien van toepassing op regio-niveau. De Nederlandse beschrijving krijgt veel aandacht: het boek wordt regelmatig gedownload en de bijbehorende website met wijzigingen in het zorgstelsel sinds het verschijnen van het boek wordt zeer regelmatig bezocht.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS