Project
afgesloten

Hyperkaliëmie: haalbaarheidsonderzoek binnen NIVEL Zorgregistraties

Wanneer onderzoek bij specifieke patiëntengroepen gedaan wordt op basis van bestaande registratiedata zoals NIVEL Zorgregistraties eerste lijn is het belangrijk om vooraf te weten of er voldoende patiënten beschikbaar zijn in de data om het onderzoek uit te voeren. Onderzoek uitgevoerd bij (te) weinig patiënten mist de power om uitspraken te doen en daarmee ontbreekt het zo’n studie mogelijk aan impact
.
Doel van dit onderzoek is inzicht te geven in het aantal patiënten met hyperkaliëmie die beschikbaar zijn binnen de huisartsengegevens van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, welke comorbiditeiten ze hebben en welke behandeling deze patiënten krijgen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten die wel en niet behandeld worden voor hyperkaliëmie.

Patiënten uit NZR 2013-2015.
Inzicht in het aantal patiënten met hyperkaliemie en hun kenmerken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
AstraZeneca