Project
afgesloten

Impact van de e-healthweek 2017

Duur: januari 2017 - maart 2017

21 tot en met 27 januari 2017 vonden in het kader van de e-healthweek 2017 verspreid over Nederland evenementen plaats om burgers bekend te maken met de mogelijkheden van eHealth. NIVEL en Nictiz onderzochten de ervaringen van bezoekers van deze evenementen.

Wat is de impact van de e-healthweek?
Bij 15 evenementen heeft een enquêteur bij bezoekers een korte vragenlijst afgenomen. Hierin werd gevraagd of men na afloop van het evenement meer wist over eHealth dan daarvoor, of men toepassingen wil gaan gebruiken en wat men met de informatie wil gaan doen. Daarnaast werd gevraagd een rapportcijfer te geven.
De resultaten geven inzicht in de impact van de e-healthweek: wat hebben de evenementen aan nieuwe kennis opgeleverd en wat gaan mensen hiermee doen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
Nictiz