Project
afgesloten

Impact van de e-healthweek 2018

Duur: december 2017 - maart 2018

20 tot en met 26 januari 2018 vonden in het kader van de e-healthweek 2018 verspreid over Nederland evenementen plaats om burgers bekend te maken met de mogelijkheden van eHealth. NIVEL en Nictiz onderzochten de ervaringen van bezoekers van deze evenementen.

Wat is de impact van de e-healthweek?
Bij 15-20 evenementen neemt een enquêteur bij bezoekers een korte vragenlijst af. Hierin wordt gevraagd of men na afloop van het evenement meer wist over eHealth dan daarvoor, of men toepassingen wil gaan gebruiken en wat men met de informatie wil gaan doen. Daarnaast wordt gevraagd een rapportcijfer te geven.

De resultaten geven inzicht in de impact van de e-healthweek: wat hebben de evenementen aan nieuwe kennis opgeleverd en wat gaan mensen hiermee doen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
Nictiz