Project
afgesloten

Implementatie en gebruik van PROMs en PREMs in patiëntenzorg en gezondheidszorgbeleid. Een analyse en synthese van ervaringen en geleerde lessen in drie landen.

Dit project is onderdeel van de KCE-studie “Implementatie en meerwaarde van PROMs en PREMs in de Belgische zorg” (2016-03 HSR, Lot 2) en is specifiek gericht op de implementatie van patiëntervaringsvragenlijsten (PROMs/ PREMs) in drie buurlanden: Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (UK).

Hoe worden PROMs/ PREMs geïmplementeerd en gebruikt voor patiëntenzorg en het zorgbeleid in de drie geselecteerde landen, en wat zijn de geleerde lessen?

Literatuuronderzoek (vooral grijze literatuur) en een expert ronde/ consultatie over het gebruik van PROMs/ PREMs voor de klinische praktijk en gezondheidszorgbeleid in de drie landen. Voor het vaststellen van doeleinden, implementatieniveau, bevorderende en belemmerende factoren, opbrengsten en geleerde lessen.

Dit project resulteert in:
• Selectie en beoordeling van – door KCE aangeleverde – wetenschappelijke artikelen.
• Voorstel voor data-extractie en bewijsvoering (evidence tables).
• Overzicht van internationale grijze literatuur.
• Verslag van de expert ronde in de 3 landen.
• Internationale vergelijking en transversale analyse voor de 3 landen.
• Wetenschappelijk rapport met alle voorgaande producten, discussie en synthese.
Dit project wordt gesubsidieerd door
KCE, Belgian Health Care Knowledge Centre