Project
afgesloten

Implementatie van de richtlijn Depressie bij Dementie in Nederlandse verpleeghuizen

Een op de vijf bewoners van psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen is naast dementerend ook depressief. Uit recent promotie-onderzoek blijkt dat de richtlijn ‘Depressie bij Dementie’ (NIVEL/Waerthove, 2004) effectief en buikbaar is om depressie bij dementerende verpleeghuisbewoners te verminderen (Verkaik, 2009). Hetzelfde onderzoek liet zien dat ‘voortrekkers’ in het verpleeghuis nodig zijn om de richtlijn succesvol te implementeren.
Hoe ziet de implementatiemethodiek eruit waarmee de richtlijn ‘Depressie bij Dementie’ succesvol kan worden geïmplementeerd in Nederlandse verpleeghuizen.
Binnen dit project wordt een implementatiemethodiek voor de richtlijn, waarin “voortrekkers” een centrale rol spelen, nader uitgewerkt. Verfijning van de methodiek vindt verder plaats door de richtlijn in vijf Nederlandse verpleeghuizen te implementeren en het proces te evalueren.
(1) Implementatiemethodiek voor de richtlijn ‘Depressie bij Dementie’ beschikbaar voor Nederlandse verpleeghuizen;
(3) toegankelijke kennis en ervaring over het proces van implementeren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Drs. M. van Tol, LEVV (mede projectleider)
Drs. E. Poot, LEVV
Drs. M. de Been, STING
Drs. A. Eliëns, V&VN