Project
afgesloten

Indicatoren voor de monitoring van het VN-verdrag Rechten van mensen met een beperking. Beschikbaarheid, bruikbaarheid en eerste meting

De ratificatie van het VN-verdrag voor de Rechten van personen met een handicap.
Welke gegevens over welke groepen zijn reeds beschikbaar om het VN-verdrag te kunnen monitoren? In hoeverre participeren mensen met een beperking in 2012 (nulmeting)?
Analyse op basis van reeds verzamelde gegevens bij Panels van mensen met een beperking.
Uitgangswaarden voor het monitoren van de uitwerking van het VN-verdrag voor bepaalde groepen in de samenleving.
Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor de Rechten van de Mens
In dit project werken we samen met
Trimbos-instituut