Project
afgesloten

Kennissynthese vrijwilligershulp bij dementie

De wens van veel ouderen met dementie is om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. Ook vanuit de overheid is het beleid institutionele zorg te voorkomen of in ieder geval zolang mogelijk uit te stellen. Om thuis wonen prettig en veilig te houden, kan inzet van (georganiseerde) vrijwilligers belangrijk zijn. Hoewel er aanwijzingen zijn dat op diverse plaatsen vrijwilligers ingezet worden, bestaat nog geen samenhangend overzicht van initiatieven, beleid en onderzoek op dit terrein. De kennissynthese speelt in op dit kennishiaat.
• Welke instanties in Nederland of in het buitenland houden zich bezig met vrijwilligershulp bij dementie?
• Wat zijn beloftevolle of bewezen vormen van vrijwilligershulp bij dementie?
• Hoe worden dergelijke initiatieven georganiseerd en aangestuurd?
• Welke initiatieven, en door wie, zouden nog verder ontwikkeld of uitgevoerd moeten worden om mensen met dementie of hun mantelzorgers beter te laten ondersteunen door vrijwilligers?
Deskresearch van relevante nationale en internationale beleidsdocumenten en wetenschappelijke publicaties.
De bevindingen worden gesynthetiseerd en uitgegeven in een kennissyntheseboekje.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL – strategisch deel activiteitenbegroting