Project
afgesloten

Knelpuntenanalyse voor eventuele ontwikkeling van een verpleegkundige en verzorgende kwaliteitsstandaard over smetten

Smetten komt vaak voor in de langdurige zorg en is een onderdeel van de basis verpleegkundige zorg.
Het hoofddoel van dit project is inzicht krijgen of verpleegkundigen en verzorgenden specifieke knelpunten in hun handelen bij smetten ervaren en of deze het best via een kwaliteitsstandaard aangepakt kunnen worden.
Om dit te bereiken bestaat het project uit verschillende fasen: 1. Beperkt literatuuronderzoek naar relevante onderzoeksliteratuur en richtlijnen; 2. Online vragenlijstonderzoek onder het landelijke Nivel Panel Verpleging en Verzorging; 3. Kwalitatieve interviews met professionals en cliënten.
De resultaten worden beschreven in een onderzoeksrapport met aanbevelingen voor onder andere beroepsorganisatie V&VN.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw Kwaliteitsstandaarden
In dit project werken we samen met
IQ healthcare (M. Heinen)