Project
afgesloten

Kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen: sessies met de praktijk

Het doel is om de aansluiting met de praktijk te houden in toekomstige metingen van kwaliteit van leven van langer thuiswonende ouderen.

Welke factoren zijn volgens zorggebruikers en volgens zorgverleners bepalend voor de kwaliteit van het leven en welke elementen zijn belangrijk voor de kwaliteit van zorg?

Er vinden twee focusgroepen plaats met ouderen en mantelzorgers en drie met huisartsen, wijkverpleging en specialisten ouderengeneeskunde.

Uitkomsten van de verschillende groepen die laten zien wat ze belangrijk vinden voor kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS