Project
afgesloten

Kwaliteit van routine Zorgregistraties in justitiële inrichtingen

Projectduur: oktober 2015 - september 2019

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil beter gebruik kunnen maken van routinematig vastgelegde zorggegevens voor het monitoren van gezondheid en (kwaliteit van) zorg in de penitentiaire inrichtingen ten behoeve van hun gezondheids- en zorgbeleid.

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de registratie van medische gegevens?

EPD-scan meting
Een verbetering van de kwaliteit van verslaglegging in elektronische patiëntendossiers in justitiële inrichtingen.
In dit project werken we samen met
Dienst Justitiële inrichtingen