Project
afgesloten

Lange termijn-gevolgen van IBD bij jongeren

Duur: januari 2006 - maart 2007

In 2000 bleken jongeren (12 – 24 jaar) met inflammatoire darmziekten (IBD) achterstand te hebben in hun opleidings- en arbeidssituatie ten opzichte van gezonde leeftijdgenoten (gecontroleerde cross-sectionele studie). Besloten werd om deze groepen jongeren (IBD-groep en controlegroep) vijf jaar later opnieuw te bevragen over hun sociaal-maatschappelijke situatie.

Hoe heeft de sociaal-maatschappelijke situatie van jongeren en jong-volwassenen (17 – 29 jaar) met IBD in 2005 zich ontwikkeld ten opzichte van vijf jaar daarvoor? Is daarbij nog steeds sprake van een achterstand ten opzichte van gezonde leeftijdgenoten? Welke factoren (sociaal-demografische en ziektekenmerken, persoonlijkheids- en omgevingsfactoren), gemeten in 2000, voorspellen de sociaal-maatschappelijke situatie in 2005?

In 2005 werd een schriftelijke vragenlijst gestuurd aan 288 adolescenten en jong-volwassenen met IBD en 263 controlepersonen (respectievelijk 94% en 91% van de oorspronkelijke steekproef uit 2000). De netto respons bedroeg 56% en 54%. In de vragenlijsten werd gevraagd naar het behaalde opleidingsniveau, de werksituatie, de waargenomen competentie, eenzaamheid en relaties.

De jongeren met IBD en de controlepersonen hebben zich in hetzelfde tempo ontwikkeld, maar de jongeren met IBD hebben nog altijd gemiddeld een lager opleidingsniveau en werken gemiddeld minder uren per week. Ze hebben dus hun oorspronkelijke achterstand niet ingehaald. Nog onderzocht zal worden welke factoren uit 2000 een gunstige of minder gunstige opleidings- en arbeidssituatie in 2005 voorspellen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL