Project
afgesloten

Leven met diabetes; ontwikkeling en evaluatie van een ondersteuningsprogramma voor mensen met diabetes type 2 (1-3 jaar na diagnose) en hun partners

Mensen met diabetes type 2 zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor de behandeling van hun ziekte. Om patiënten en partners te helpen de zorg voor diabetes goed in te passen in het dagelijks leven, wordt in dit project een ondersteuningsprogramma voor patiënten en partners ontwikkeld en uitgetest. Dit programma behelst vier groepsbijeenkomsten en is gebaseerd op zelfregulatie- en sociale steuntheorieën.
In welke mate is een ondersteuningsprogramma ter versterking van adequate ziektepercepties en sociale steun effectiever in het verbeteren van het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van mensen met diabetes type 2 die 1 tot 3 jaar diabetes hebben dan een eenmalige voorlichtingsbijeenkomst?
Het onderzoek betreft een randomized controlled trial onder 200 diabetespatiënten die voor hun diabetes onder behandeling zijn bij huisartsen uit drie regio’s (Hoorn, Breda, Utrecht).
Randomisatie bepaalt of patiënten de interventie (vier groepsbijeenkomsten) dan wel de controleconditie (een voorlichtingsbijeenkomst) krijgen aangeboden. Alle deelnemers vullen driemaal een vragenlijst in: voorafgaand aan de bijeenkomst(en), direct na afloop ervan en zes maanden later.
Meer inzicht in de effectiviteit van groepsondersteuning, gericht op versterking van adequate ziektepercepties en sociale steun, op het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van diabetespatiënten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Diabetesfonds
In dit project werken we samen met
- VU medisch centrum (prof. dr. G. Nijpels)
- Universitair Medisch Centrum Utrecht/ Julius Centrum (prof. dr. G.E.H.M. Rutten)