Project
afgesloten

Mantelzorgers van mensen met dementie: de ervaren problemen, hun ondersteuningsbehoeften en oordelen over het ondersteuningsaanbod. Peiling najaar 2011.

Voor “goede dementiezorg” is het belangrijk om de ervaren problemen en ondersteuningswensen van mantelzorgers te monitoren.

Ervaren mantelzorgers problemen, hebben zij behoefte aan professionele ondersteuning, van welke ondersteuning maken ze gebruik en wat is hun oordeel hierover?

1) Deskresearch en focusgroepen mantelzorgers
2) Aanpassing monitorlijst
3) Peiling onder mantelzorgers

Inzicht in de ervaren problemen, belasting en ondersteuningswensen van mantelzorgers, ontvangen ondersteuning en ervaringen met dementiezorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS