Project
afgesloten

Medicatie bij astma en COPD

Duur: januari 2016 - juni 2016

Huisartsen beschikken voor de behandeling van astma en COPD over diverse geneesmiddelen waaronder inhalatiegeneesmiddelen en corticosteroïden voor systemisch gebruik. Het is niet goed bekend in hoeverre huisartsen deze middelen volgens de richtlijnen voorschrijven. Voor een optimaal effect zijn naast het juiste geneesmiddel een goede inhalatietechniek en goede therapietrouw essentieel.
Hoe vaak gebruiken mensen met (verdenking op) astma en/of COPD in de huisartsenpraktijk jaarlijks geneesmiddelen voor astma en COPD?
Gebruik wordt gemaakt van de NIVEL Zorgregistraties. Om de overwegingen van de huisarts bij het voorschrijven van medicatie en problemen rond het gebruik van inhalatoren in kaart te brengen doen we dossieronderzoek en interviews bij 15 huisartsen. Daarnaast gebruiken we gegevens uit eerdere onderzoeken van het NIVEL.
Dit onderzoek brengt de wijze waarop huisartsen patiënten met astma of COPD behandelen in kaart, inclusief volwassenen met een recente diagnose astma. Ten slotte geeft het inzage in problematiek rond therapietrouw, gebruikstechniek en preferentiebeleid.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland
In dit project werken we samen met
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik