Project
afgesloten

Monitor Overstapseizoen 2017-2018

Een belangrijk uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is dat verzekerden een goed geïnformeerde keuze voor hun zorgverzekering maken. Aan het eind van ieder kalenderjaar hebben zij de mogelijkheid hebben om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Zorgverzekeraars hebben bovendien de mogelijkheid om verzekerden van zorgadvies te voorzien.

1. Hoe goed informeren zorgverzekeraars verzekerden, bijv. over verschillende typen polissen?
2. In hoeverre zijn er (gepercipieerde) overstapbelemmeringen voor verzekerden?
3. In hoeverre verstrekken zorgverzekeraars zorgadvies en op welke manier?

We analyseren websites van zorgverzekeraars en vergelijkingswebsites, versturen mystery-mails naar zorgverzekeraars, nemen een vragenlijst af onder leden van het NIVEL Consumentenpanel Gezondheidszorg en organiseren een focusgroepdag met leden van datzelfde panel.

Inzicht in informatievoorziening door zorgverzekeraars, (gepercipieerde) overstapbelemmeringen voor verzekerden en de mate en vorm van zorgadvies, gedurende het overstapseizoen 2017-2018.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
Lenny Smulders