Project
afgesloten

Monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD – 2009

Zelfmanagement bij astma en COPD speelt een belangrijke rol bij het verminderen van klachten en het voorkomen van verergering van klachten.
Belangrijke zelfmanagement taken van mensen met astma/COPD zijn het adequaat gebruiken van medicatie, niet roken en voldoende bewegen.
Niet alleen wat mensen zelf doen is bepalend voor de mate waarin astma en COPD impact heeft op het dagelijks leven, ook omgevingsinvloeden spelen een rol. Zoals de wijze waarop mensen in de naaste omgeving reageren en een gezonde buitenlucht.
Is er sprake van een verandering in 2009 ten opzichte van vorige jaren in het beweeggedrag, rookgedrag, medicijngebruik van mensen met astma/COPD en de ervaringen van mensen met astma/COPD met hun naaste omgeving, en welke factoren verklaren verschillen tussen mensen in ‘gezond gedrag’?
Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met astma en COPD. Veranderingen in gezond gedrag worden geëvalueerd met behulp van trendanalyses. Verbanden tussen gezond gedrag enerzijds en sociaal-demografische kenmerken, ernst van de luchtwegaandoening, persoonlijke opvattingen over astma/COPD, omgevingsinvloeden en persoonlijke effectiviteit anderzijds worden onderzocht met regressie analyses.
De resultaten bieden aangrijpingspunten voor het bevorderen van een gezonde leefstijl door mensen met astma en COPD.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlands Astma Fonds