Project
Start
januari 2019

Monitor Zorg- en Leefsituatie van Mensen met een Longziekte - Longmonitor

Met behulp van de Monitor Zorg- en Leefsituatie van Mensen met een Longziekte - kortweg de Longmonitor - wordt de situatie van mensen met een longziekte, alsmede ontwikkelingen daarin in kaart gebracht. Het project Longmonitor is een langlopend project dat is gestart in 2001. Het wordt gesubsidieerd door het Longfonds.

Panel van Mensen met een Longziekte
Voor dit doel is een representatief panel van circa 800 mensen met een medische diagnose van astma, COPD of een zeldzame longziekte beschikbaar die driemaal tot viermaal per jaar een vragenlijst invullen over hun kwaliteit van leven, participatie, zorggebruik en ervaringen met de zorg, zelfmanagement, maatschappelijke participatie en werk en inkomen.

Resultaten
Resultaten worden gerapporteerd in trendrapportages en factsheets.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Longfonds