Project
afgesloten

Monitor: Zorgzwaarte in de huisartsenpraktijk. Impact van beleidsmaatregelen op de groep kwetsbare oudere patiënten

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg de hele extramurale AWBZ-zorg. Het is niet bekend wat de effecten hiervan zijn op de huisartsenzorg.

1. Hoe kan zorgzwaarte in huisartsenpraktijk worden geoperationaliseerd?
2. Wat is het effect van de benoemde beleidsmaatregelen voor de groep kwetsbare oudere patiënten op zorgzwaarte?

Er worden meerdere aspecten van zorgzwaarte bepaald: complexiteit en intensiteit van de zorgvraag, regeltijd en mentale belasting voor de huisarts. Met deze aspecten wordt een monitor opgezet die de zorgzwaarte van kwetsbare oudere patiënten in de huisartsenpraktijk laat zien vanaf januari 2013 tot minimaal eind 2016.

Het resultaat van dit onderzoek is een monitor zorgzwaarte op basis van EPD registratie. Resultaten van de monitor worden 3-maandelijks gerapporteerd in de vorm van een factsheet.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
LHV (Nico Eyck)
NHV (Margriet Bouma)