Project
afgesloten

Monitoring healthcare related events in discharged and deceased patients (trajectory 1 and 2)

Funding
Geïnitieerd door de Orde van Medisch specialisten en gefinancierd door het Ministerie van VWS
In this project we work together with
EMGO+ (Vrije Universiteit medisch centrum, afdeling sociale geneeskunde)