Project
afgesloten

Monitoring healthcare related events in patients of 70 years of older (trajectory 4)

Funding
Geïnitieerd door de Orde van Medisch specialisten en gefinancierd door het Ministerie van VWS
In this project we work together with
EMGO+ (Vrije Universiteit medisch centrum, afdeling sociale geneeskunde)