Project
afgesloten

Monitoring van de gezondheid van de getroffenen van het schietincident in Alphen aan den Rijn

Naar aanleiding van het schietincident op 9 april 2011 in Alphen aan den Rijn voert het NIVEL een gezondheidmonitoring uit onder de cliënten van de volgende zorginstanties: huisartsen, GGZ, maatschappelijk werk en Slachtofferhulp Nederland.
Hoeveel getroffenen en betrokkenen waren er als gevolg van het schietincident en van welke zorginstanties hebben zij hulp ontvangen?
Welke gezondheidsproblemen ervaren de getroffen n.a.v. het schietincident?
Er wordt gebruik gemaakt van gegevens uit bestaande registraties van de hierboven genoemde zorginstanties.
Dit project wordt gesubsidieerd door
GGD Hollands Midden
In dit project werken we samen met
GGD Hollands Midden (drs. J.M.M. de Gouw)