Project
afgesloten

Moral problems experience by nurses; a survey

Funding
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ)
In this project we work together with
Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)(dr. A. Struijs)