Project
afgesloten

Morele dilemma’s in het werk van verpleegkundigen en verzorgenden

Duur: september 2009 - maart 2010

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de gezondheidszorg. Doel van dit onderzoek is nagaan of dit heeft geleid tot meer of andere morele dilemma’s in de dagelijkse zorgverlening.

De volgende vragen worden beantwoord:
1. Hoe vaak hebben verpleegkundigen en verzorgenden in hun dagelijks werk te maken met morele dilemma’s?
2. In welke mate worden deze morele dilemma’s door verpleegkundigen en verzorgenden als bezwaarlijk ervaren?
3. Welke oplossingsrichtingen zien verpleegkundigen en verzorgenden voor het verminderen van de frequentie waarmee ze met dergelijke dilemma’s te maken krijgen?
4. Zijn er verschillen tussen de sectoren (ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen) in de ervaren dilemma’s en oplossingsrichtingen?

Schriftelijke vragenlijst onder ongeveer 600 deelnemers van het Panel Verpleging & Verzorging werkzaam in algemene ziekenhuizen, de thuiszorg, en verpleeg- en verzorgingshuizen.

Het onderzoek zal gepubliceerd worden in de vorm van een factsheet die toegankelijk is via de website van het NIVEL.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ)
In dit project werken we samen met
Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)(dr. A. Struijs)