afgesloten
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn
De verwevenheid van beroepen en instellingen in de eerste lijn neemt toe door de komst van integrale bekostiging, directe toegankelijkheid van diverse beroepsgroepen en de aandacht voor preventie in de zorg.
Onderzoek naar de geïntegreerde eerste lijn wordt gerealiseerd door de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn:
Dit zijn alle zorgregistraties bij het NIVEL die gebaseerd zijn op routinematig bijgehouden dossiers van zorgverleners. De NIVEL Zorgregistraties bouwen voort op de bestaande zorgregistratienetwerken:
LINH - Zorgregistratie huisartsen;
SuNN & CMR Peilstations – Zorgregistraties surveillance;
LiPZ - Zorgregistratie paramedici en
LINEP - Zorgregistratie eerstelijnspsychologen.
Deze bestaande zorgregistraties zullen worden uitgebreid en aangepast zodat patiënten door de zorg heen gevolgd kunnen worden. Er wordt uitgebreid met gegevens van huisartsenposten, eerstelijnszorgbedrijven en apotheken.
De NIVEL Zorgregistraties verschaffen epidemiologische gegevens over in de eerste lijn gepresenteerde klachten en aandoeningen. Dit geeft discipline overstijgend inzicht in de geleverde curatieve en preventieve zorg in de eerste lijn. Daarnaast leveren de Zorgregistraties beleidsinformatie over het functioneren van de eerste lijn en zijn belangrijk voor het RIVM producten als VTV en Zorgbalans.
Hoe kan een geïntegreerde informatievoorziening voor de eerstelijnsgezondheidszorg waarmee de gang van de patiënt door de zorg kan worden gevolgd worden opgezet?
Uitgaand van de bestaande zorgregistratienetwerken van het NIVEL LINH, LIPZ en LINEP zullen clusters van praktijken worden gevormd waarbinnen de gang van de patiënt door het zorgsysteem kan worden gevolgd. Daaraan zullen ook gegevens van huisartsenposten, ketenzorgorganisaties en apotheken gelinkt worden.
Het nieuw te bouwen systeem verschaft epdemiologische gegevens over in de eerste lijn gepresenteerde klachten en aandoeningen. Het verschaft disciplinegrensoverstijgend inzicht in de geleverde curatieve en preventieve zorg in de eerste lijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
RIVM
Related researcher