Project
afgesloten

Nooit meer chocola? Ziektebeleving en zelfmanagement van diabetes door mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten

Diabetes type 1 en type 2 komen beide regelmatig voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Diabeteszorg bestaat vooraluit zelfmanagement: thuis regelmatig bloedsuiker meten, gezond eten, medicatie op tijd nemen etc.
Hoe kijken mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten aan tegen diabetes, hoe gaan zij er mee om, en welke ondersteuningsbehoeften hebben zij?
Exploratief kwalitatief onderzoek : interviews met mensen met een verstandelijke beperking en met hun naasten
Met de inzichten uit dit onderzoek kan meer gericht gewerkt worden aan voorlichting en ondersteuning over het leven met diabetes en een verstandelijke beperking.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Diabetes Fonds
In dit project werken we samen met
Diabetes Vereniging Nederland
Platform Verstandelijk Gehandicapten