Project
afgesloten

Nursing Panel 2008-2011

Funding
Ministerie ver Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie MEVA
In this project we work together with
Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Prismant