Project
afgesloten

Ondersteuning uitwerken onderzoeksprogramma Kwaliteit in de Gezondheidszorg

ZonMw heeft aan drie partijen (IQ healthcare, iBMG en NIVEL) verzocht een onderzoeksagenda te formuleren op het gebied van Kwaliteit van zorg.
Welke thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg hebben in de komende 5-10 jaar prioriteit met betrekking tot onderzoek.
Literatuurstudie, formuleren prioriteiten op basis van consensus
Notitie
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
IQ healthcare
iBMG