afgesloten
Onderzoek naar het aantal, de kenmerken en spreiding van ergotherapeuten
Het NIVEL heeft vanaf 1995 bijna tweejaarlijks een vragenlijst uitgezet onder alle ergo-therapeuten in Nederland. In dit onderzoek wordt de gegevensverzameling gecontinueerd voor peildatum 2014.
-Hoeveel ergotherapeuten zijn er werkzaam in Nederland en wat zijn hun kenmerken?
-In welke werkvelden/expertisegebieden zijn ergotherapeuten werkzaam, wat is de omvang van hun werkzaamheden?
-Wat is de geografische spreiding van werkzame ergotherapeuten?
Internet-vragenlijst onder alle ergotherapeuten
Begin 2015 worden resultaten gepubliceerd op de NIVEL-website en zal een brochure worden opgesteld. Daarnaast wordt een artikel beoogd voor het tijdschrift voor het Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ergotherapie Nederland (EN)
Related researcher
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)