Project
afgesloten

Ontwikkeling CQI Audiologische centra, een vragenlijst naar ervaringen van klanten met audiologische centra

De CQ-index heeft als doel klantervaringen met de zorg te verzamelen ten bevordering van transparantie en vraagsturing in de zorg. In dit project wordt een CQI Audiologische centra ontwikkeld gericht op de kwaliteit van zorg rondom complexe situaties van gehoorverlies vanuit het perspectief van de klant.
- Welke kwaliteitsaspecten vinden cliënten van audiologische centra belangrijk?
- Wat zijn de ervaringen van deze cliënten met de zorg en verschillen die ervaringen tussen centra?
- Wat zijn de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen van de CQI Audiologische centra?
De conceptvragenlijst wordt ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, bestaande vragenlijsten en kwalitatief onderzoek. De vragenlijst wordt in twee fasen uitgetest: kleinschalige dataverzameling voor het vaststellen van de psychometrische eigenschappen en een grootschalige dataverzameling onder 20 audiologische centra voor het vaststellen van het discriminerend vermogen.
CQI Audiologische centra die geschikt is voor het in kaart brengen en vergelijken van ervaringen met de zorg rondom complexe situaties van gehoorverlies.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie VWS
In dit project werken we samen met
Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (Angelique van Lynden)
Centrum Klantervaring Zorg (Diana Delnoij)