Project
afgesloten

Ontwikkeling CQI Revalidatiecentra voor kinderen en voor jongeren, vragenlijsten naar ervaringen van kinderen en jongeren met de zorg verleend in een revalidatiecentrum

De CQ-index heeft als doel klantervaringen met de zorg te verzamelen t.b.v. transparantie en vraagsturing in de zorg. Er is een CQI Revalidatiecentra met een aparte vragenlijst voor ouders van kinderen. In deze vragenlijst is een module ‘ervaringen van het kind’ opgenomen, welke onvoldoende is afgestemd op kinderen/jongeren. Het doel is om twee vragenlijsten te ontwikkelen voor kinderen/jongeren afgestemd op hun niveau en belevingswereld.
- Welke kwaliteitsaspecten vinden kinderen/jongeren belangrijk binnen de revalidatiezorg?
- Wat zijn de ervaringen van deze kinderen/jongeren met de revalidatiezorg?
- Wat zijn de psychometrische eigenschappen van de vragenlijsten?
De conceptvragenlijsten worden ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, bestaande vragenlijsten en kwalitatief onderzoek. Op basis van een kleinschalige dataverzameling worden de psychometrische eigenschappen van de vragenlijsten vastgesteld. Het testen van het discriminerend vermogen valt buiten het project.
Twee conceptversies van de CQI Revalidatiecentra: voor kinderen 8–11 jaar en voor jongeren 12–15 jaar.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie VWS
In dit project werken we samen met
LSR (Jasper Boele)