Project
afgesloten

Ontwikkeling van de CQ-index CVA

De CQ-index heeft als doel systematisch klantervaringen met de zorg te verzamelen ten bevordering van transparantie en vraagsturing in de zorg. Bij dit project gaat het om het ontwikkelen van een CQI vragenlijst gericht op de kwaliteit van de zorg voor patiënten met CVA.
- Welke kwaliteitsaspecten vinden patiënten met CVA belangrijk?
- Wat zijn de concrete ervaringen van deze patiënten met de zorg en verschillen die ervaringen tussen ziekenhuizen?
- Wat zijn de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen van de CQ-index CVA?
De conceptvragenlijst wordt ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, bestaande vragenlijsten en kwalitatief onderzoek. De vragenlijst wordt in twee fasen uitgetest: kleinschalige dataverzameling voor het vaststellen van de psychometrische eigenschappen en een grootschalige dataverzameling onder 20 ziekenhuizen voor het vaststellen van het discriminerend vermogen.
Een CQ-index ‘Patiënten met CVA’ die gebruikt kan worden voor het in kaart brengen en vergelijken van patiëntervaringen met de zorg rondom CVA.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw