Project
afgesloten

Ontwikkeling van een meetinstrument voor het meten van de kwaliteit van de COPD-ketenzorg vanuit patiëntenperspectief

Duur: 2006 - 2007

Patiënten met COPD hebben vaak te maken met veel zorgverleners, die voor een optimale ondersteuning van de patiënt goed met elkaar moeten overleggen en samenwerken. De Stichting Ketenkwaliteit COPD wil de zorg aan mensen met COPD optimaliseren door het realiseren van COPD-ketenzorg. Om de invoering van kwaliteitzorg te monitoren, is een meetinstrument nodig waarmee de ervaren kwaliteit van COPD-ketenzorg op patiëntniveau kan worden gemeten.

Op welke wijze kan de kwaliteit van de COPD-ketenzorg zoals ervaren door patiënten betrouwbaar en valide worden gemeten? Op welk dimensies moet de kwaliteit van COPD-ketenzorg beoordeeld worden? Welke kwaliteitsindicatoren kunnen worden onderscheiden? Wat is het belang dat patiënten aan deze indicatoren hechten en wat zijn de ervaringen van patiënten met deze kwaliteitsindicatoren?

Er wordt een meetinstrument ontwikkeld op basis van literatuurstudie, afstemming met andere instrumenten en richtlijnen die reeds worden gebruikt, groepsgesprekken met COPD-patiënten en interviews met vertegenwoordigers van relevante veldpartijen. Dit meetinstrument wordt vervolgens afgenomen binnen de Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met astma en COPD 9. (zie CHR-003).

Het te ontwikkelen meetinstrument kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de ervaringen van patiënten met COPD-ketenzorg en om op basis daarvan initiatieven op het gebied van ketenzorg te beoordelen vanuit patiëntperspectief en zonodig te verbeteren. De ontwikkeling van het instrument en de resultaten zullen worden beschreven in een rapport en een Engelstalig artikel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Ketenkwaliteit COPD