Project
afgesloten

Panel Verpleging & Verzorging (2008-2011)

Het Panel Verpleging & Verzorging wordt beheerd door het Nivel. Doel van het Panel is nagaan hoe verpleegkundigen en verzorgenden tegen hun beroepsuitoefening aankijken.
Een keer per twee jaar bestaat de peiling uit de zogenaamde monitorpeiling, waarin onderwerpen als werkdruk en werktevredenheid aan bod komen. In 2009 is de vijfde monitorpeiling.
De periodieke peilingen (ongeveer 2 keer per jaar) betreffen een nader te bepalen onderwerp, en betreffen altijd een onderwerp dat actueel is, relevant voor het beleid en voor de professionals in de verpleging en verzorging. Voorbeelden van recente onderwerpen zijn het werken als zelfstandige zonder personeel (zzp-er) en het gebruik van nieuwe technologieën in de zorg. Een overzicht van onderwerpen die in het verleden aan bod zijn gekomen is te vinden op http://www.nivel.nl/panelvenv.
Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit bijna 1000 verpleegkundigen en verzorgenden uit verschillende sectoren. Het Panel bestaat momenteel uit zeven deelpanels: verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen; verpleegkundigen in de psychiatrie; verpleegkundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; verpleegkundigen in de thuiszorg; verzorgenden in de thuiszorg;
verzorgenden in verzorgingshuizen; verzorgenden in verpleeghuizen. In 2009 wordt het Panel uitgebreid met verpleegkundigen in academische ziekenhuizen, agogisch opgeleide zorgverleners in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, en helpenden in de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen.
De panelleden zijn bereid om regelmatig vragen te beantwoorden over hun werk. Ze nemen op basis van vrijwilligheid deel aan het Panel Verpleging & Verzorging. De respons op de vragenlijsten is meestal ongeveer 80%
De panelleden vullen een schriftelijke, voorgestructureerde vragenlijst in.
In 2009 zal gerapporteerd worden over het werken als zelfstandige in de zorg (zzp-ers), nieuwe technieken en technologieën in de verpleging en verzorging, en over de ervaren werkomstandigheden en de veranderingen daarin sinds 2001 (monitorpeiling).
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie ver Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie MEVA
In dit project werken we samen met
Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Prismant